Ti Splošni pogoji poslovanja začnejo veljati od 1. aprila 2020 do preklica, istočasno pa prenehajo veljati Splošni pogoji poslovanja, ki so v veljavi od 1. marca 2018.

Naše podjetje, Terrán Tetőcserép Gyártó Korlátolt Felelősségű Társaság podjetje z omejeno odgovornostjo proizvajalca strešnih plošč Terrán, je prvi madžarski proizvajalec betonskih ploščic (1920). Kakovost naših izdelkov je skladna z madžarskim standardom. Že tretja generacija naše družine vam zagotavlja madžarski sistem strehe domače družbe. Elemente sistema za nadomestitev betonske strehe, ki jih izdeluje naše podjetje, prodajamo izključno prek naših pogodbenih prodajalskih partnerjev (v nadaljnjem besedilu: distributer), razen za zamenjavo posameznih izdelkov, v tem primeru pa posameznim kupcem služimo tudi neposredno (neposredna prodaja kupcev).
Kupci sklenejo neposreden pravni odnos z distributerjem, razen pri zamenjavi izdelkov. Naše podjetje in kupci izdelkov so vključeni v te splošne pogoje kot prejemniki naročila, razen neposredne prodaje strankam za zamenjavo. Distributerjeva dolžnost in naloga je, da kupce seznani s temi splošnimi pogoji, za škodo, ki izhaja za neupoštevanje tega bodo odgovorni distributerji.
Ti splošni pogoji – z izjemo solarnega strešnega sistema Terrán Generon – veljajo za prodajo vseh izdelkov, ki jih proizvaja in distribuira naše podjetje, ne glede na identiteto distributerja.
Pred naročilom preberite naslednje, saj naše podjetje kupcem kot prejemnikom prodaja in dostavlja izdelke samo pod naslednjimi pogoji.

1. Brezplačne storitve Terrán Kft so naslednje:
a. / strokovni nasveti,
b. / približen izračun materialnih potreb, samo v informativne namene, brez odgovornosti,
c. / enkratna dobava in raztovarjanje kupljenih izdelkov na gradbišče na Madžarskem v skladu z oddelkom 5.1 teh Splošnih pogojev poslovanja s pomočjo navedenega vozila.

2. Sklepanje pogodbe
2.1. Pogodba je sklenjena v skladu s temi splošnimi pogoji poslovanja, ki temeljijo na veljavnih cenah. Kupec izpolni in predloži distributerju svoje naročilo za naše izdelke, nato distributer v svojem imenu pošlje svoje naročilo našemu podjetju, na podlagi katerega sklene pogodbo med našo družbo in distributerjem s potrditvijo naročila distributerja.
2.2. V primeru nakupov v naših prostorih, predvsem zaradi zamenjave, se pogodba sklene z naročilom, ki ga kupec odda neposredno pri našem podjetju in s plačilom kupnine.

3. Naročila
3.1. Distributer lahko naročilo odda samo v naši spletni trgovini, ki se nahaja na našem spletnem mestu podjetja webshop.terranstreha.si, tako da izpolni vsa polja elektronskega obrazca na spletni strani.
3.2. Naročilo mora navajati, če obstajajo omejitve teže ali velikosti naslova za dostavo, če dostop ovira prometna ovira ali če za dostop do naslova potrebuje posebno dovoljenje. Terrán Tetőcserép Gyártó Kft. opravlja dostavo z vozili, navedenimi v 5.1 točki Splošnih pogojev o poslovanju.
3.3. Če vozilo, ki ga navaja točka 5.1. Splošnih pogojev poslovanja z merami, navedenimi v točki 1, ne more do naslova za dostavo, vendar lahko blago dostavi primerno sklopno vozilo, je kupec dolžan to med naročilom obvezno navesti, torej določiti da (prejemnik) zahteva dostavo blaga na vlečnem vozilu. V tem primeru proizvajalec brezplačno uredi dodatno logistično storitev.
3.4. V primeru, ko glede na točko 3.3. dodatnih informacij ni navedenih, ali so informacije neresnične proizvajalec ne jamči dostavo s pomočjo sklopnega vozila, in za to ne more biti bremenjen.
3.5. Če kupec (prejemnik) ne more zagotoviti natančnega naslova za dostavo, je dolžan predložiti podroben opis, vključno s številkami ulic in hiš, ali mora biti k naročilu priložena risba, na kateri mora jasno navesti naslov za dostavo.
3.6. Ob naročilu je treba podati zahtevani datum dobave, o čemer se bo oddelek za dostavo proizvajalca dogovoril posebej z distributerjem ali neposredno s kupcem (prejemnikom).
3.7. Najmanjša količina naročila je spodaj določena količina, kar vas prosimo, da upoštevate pri naročilu:
a.) v primeru osnovnih strešnikov ena šestina količine palet, ki je navedena v ceniku,
b.) pri naročilu slemenskih strešnikov mora biti naročena količina deljiva za 4 (največ 128 kosov / paleta).
3.8. Naročilo bo potrjeno po elektronski pošti.
3.9. S potrditvijo naročila vas bomo obvestili o pričakovanem datumu dobave in vrednosti naročenega blaga. Distributer in kupec (prejemnik) s pošiljanjem naročila potrjujeta, da datum, naveden v potrditvi, za naše podjetje ni zavezujoč, nakazujeta le pričakovani datum izvedbe.
3:10 V primeru izvršitve po datumu, ki je naveden v potrditvi, Terrán Kft ne prevzema nobene odgovornosti tako v zvezi s tem ni mogoče uveljavljati zahtevka zoper naše podjetje s pravnimi sredstvi.
3:11 Naročnika, ki je naveden kot kupec ali prejemnik, bomo v skladu z naročilom distributerja obvestili o dejanskem datumu dobave 1–4 delovnih dni pred dostavo po SMS-u.
3:12 Izdelke podjetja Terrán lahko v tujino dostavimo le s predhodnim pisnim soglasjem našega podjetja.

4. Cene
4.1. Prodajne cene v veljavnem ceniku veljajo za celotno ozemlje države in za vsa naročila, dokler novi cenik ne začne stopi v veljavo.
4.2. Če se izda nov cenik, neto cene v njem veljajo za naročila, ki jih naše podjetje še ni prejelo, neto cene cenika, ki veljajo v času prejema naročila, veljajo za že prejeta naročila.
4.3.1. Cene veljavnega cenika vključujejo tudi stroške enkratne dostave in odlaganja izdelkov do Kupca (na naslov za dostavo), v primeru 4 naročenih palet ali večje količine naročila.
4.3.2. V primeru naročila, ki ne doseže količine 4 palet, se stroški dostave zaračunajo posebej, katerih znesek je vključen tudi v cenik, ki velja v določenem času.
4.3.3. Cene v ceniku ne vključujejo splošne logistične takse, ki se zaračuna za vso prodajo na paletah in jo je treba plačati posebej hkrati z nakupno ceno. Ta pristojbina bo vedno navedena posebej v veljavnem ceniku.
4.3.4. Pristojbina za splošno logistiko med drugim vključuje pristojbino za polog za palete, ki ga lahko povrnemo v skladu s točko 6 GTC.
4.4. Če kupec izdelka dostavi blago, ki ga je naročil pri distributerju, ni upravičen do povračila stroškov dostave.
4.5. Naše podjetje se zavezuje, da bo preostalo polovico ali celotne palete, nepoškodovane osnovne ploščice, pa tudi betonske, kovinske in plastične pomožne izdelke dostavilo v roku 6 mesecev od nakupa našega distributerja ali kupca neposredno v prostore našega podjetja (Bóly oz. Kunszentmiklós) v originalni embalaži.
V primeru vračila in predstavitve originalne dobavnice – bomo izdelke odkupili nazaj pri distributerju po ceni, znižani za 20% prvotne kupnine.
4.6. Za izdelke, izdelane ali nabavljene za posamezne potrebe, ni možnosti vračila.

5. Dostava
5.1. Terrán Kft. dostavo izvaja s kombinacijami priklopnikov s skupno maso 40 ton, 3,8 m visoko in 2,55 m širine (traktor ima skupno težo 24 ton, 3,8 m visok in 2,55 m širine).
5.2. Dostava v hišo in raztovarjanje znotraj parcele sta mogoča le na trdni cestni površini, ki je primerna tudi za prevoz kombinacije priklopnih vozil in omogoča varno nalaganje strešnikov.
5.3. Če se gradbišče nahaja na območju, za katerega je potrebno dovoljenje za vstop, je kupec dolžan pridobiti to dovoljenje.
5.4. Če naslov za dostavo v skladu s 5.1 Splošnih pogojev poslovanja. ni dostopen s kombinacijo vozil v skladu s točko 3.4. ali področje ni primerno za varno nalaganje, ali potrebno dovoljenje za vstop niti pred trenutkom dostave ni na voljo, je distributer dolžan našemu podjetju vnaprej plačati stroške, ki so nastali v zvezi z neizpolnitvijo zaradi razloga, navedenega v 1. točki, ali v primeru zahteve v zvezi s tem ponovljenih dodatnih stroškov dostave.
5.5. Za ublažitev škode ima distributer možnost, da na svoje stroške v roku čakalnega obdobja 30 minut od obvestila prevoznika uredi drugo razkladalno mesto na svoje stroške. pod pogojem, da je v tem primeru proizvajalec pooblaščen, da distributerju zaračuna dodatne stroške.
5.6. V postopku dostave in med predajo naročenega blaga se kupec (naslovnik) šteje za zastopnika distributerja.
5.7. Kupec (prejemnik) ali njegov zastopnik potrdi pogodbeno izvedbo tako, da podpiše dobavnico ob dostavi.
5.8. V času dostave blaga mora biti kupec (prejemnik) ali njegov zastopnik prisoten na lokaciji dostave, za kar je dolžan poskrbeti distributer. Če kupec (prejemnik) ni prisoten pri prejemu blaga in ni zagotovil zastopnika, je to okoliščina tveganja tako za distributerja kakor kupca. Če se kupec ali njegov zastopnik na določen dan dostave ob prejemu osebno ne pojavi na lokaciji, kljub svoji obveznosti, in ni poskrbel za svoje zastopanje, se šteje, da je bila pogodbena izvedba izvedena ob deponiranju izdelka.
5.9. Če naročeni izdelek dostavi proizvajalec, mora distribuirano blago prevzeti distributer ali njegov upravičenec, ker po podpisu dobavnice proizvajalec ne bo sprejel nobenih pritožb, ki izhajajo iz količine ali različnih barv.
5:10 Kupec (prejemnik) je dolžan na dostavnici navesti vsako škodo zaradi zloma, ki bi nastala zaradi dobave, ali če ni niti kupec niti njegov zastopnik ni prisoten, o morebitni škodi zaradi zloma pisno sporočiti dejstva na priloženem garancijskem listu čim prej, vendar najpozneje v treh delovnih dneh. Neupoštevanje tega roka bo povzročilo diskvalifikacijo reklamacije.
5:11 5.10. Poškodbo zloma, prijavljeno v skladu s točko 1, preveri naš regionalni predstavnik, in če bo upravičena, jo bomo poravnali le z nadomestkom zlomljenih izdelkov, naše podjetje ne bo povrnilo plačane cene.
5:12 Kupec (prejemnik) je dolžan hraniti pokvarjene kose v preverljivem stanju tako, da se ti lahko preštejejo na mestu raztovarjanja, dokler ni ugotovljena veljavnost zahtevka.
5:13 V primeru dostave s strani distributerja ali kupca z lastnim prevoznim sredstvom ali z organiziranim prevozom, se dobava in prevzem blaga izvede v prostorih našega podjetja, v tem primeru pa vsako škodo zaradi zloma krije distributer ali kupec.
5.14. V primeru dostave s strani distributerja ali kupca z lastnim prevoznim sredstvom ali z organiziranim prevozom, bo distributer ali kupec dolžan zahtevati tudi številko EKÁER za dostavo izdelka, globa zaradi ne zahtevanja tega, bremeni slednjega.

6. Embalaža
6.1. Izdelki so dobavljivi na paletah, označenih z vrsto oznak, zaščitenih z zaščitno folijo, označenimi z monogramom imena našega podjetja („T“).
6.2. Distributer priznava, da ima paleta pristojbino za polog, navedeno v ceniku in vključeno v splošno logistično takso, ki jo je treba plačati našemu podjetju hkrati s plačilom cene izdelka. Distributer odda naročilo za nepoškodovane palete za večkratno uporabo, ki jih je kupec kupil z računom.
Hkrati z vrnitvijo in prejemom palete je dolžan kupcu vrniti pristojbino za polaganje palete.
6.3. Naše podjetje povrne samo polog za dobavljene palete z izdelki, ki smo jih kupili, s potrdilom na računu in vključenimi v cenik ob nakupu.
Naše podjetje zbira te palete na naslednji način:
– v primeru najmanj 200 palet, na predhodno pisno zahtevo distributerja na naše stroške;
– če je količina palete manjša od 200 kosov, na pisno zahtevo distributerja, do dvakrat letno.
Distributer lahko vloži zahtevo za vrnitev palete samo preko spletnega mesta naše spletne trgovine webshop.terranstreha.si, tako da izpolni vsa polja elektronskega obrazca za ta namen. Med poravnavo po prevzemu palet se pristojbina za polog palete plača s položnicami, ki so vključene v račun za nakup blaga.
6.4. Naše podjetje prevzame tudi količino posamično označenih palet, ki jih distributerju ali kupcu dostavi distributer, vrne v kateri koli od prostorov našega podjetja (Bóly ali Kunszentmiklós), potrdi račun ali dobavnico, distributerju ali kupcu pa plača ceno, usklajeno s cenovnim listom.
6.5. Odpiranje palete je treba opraviti s posebno previdnostjo, saj se lahko pri rezanju zaščitne folije in trakov izdelki prevrnejo in poškodujejo, za kar naše podjetje ne odgovarja..

7. Pogoji plačila
7.1. Kupec plača nakupno ceno strešnikov in dodatnih elementov, ki jih je naročil in plača splošno logistično pristojbino distributerju s plačilom v skladu s sporazumom z distributerjem.
7.2. Distributerji so dolžni plačati nadomestilo za izdelke, ki so jih naročili, v skladu z določbami Okvirne distribucijske pogodbe, sklenjene z našo družbo, in njenih prilog.
7.3. V primeru zamude pri plačilu je proizvajalec odgovoren distributerju v skladu z določbami civilnega zakonika. lahko zaračuna zamudne obresti po obrestni meri, določeni v primeru pogodbe med podjetji.

8. Garancija, jamstvo na 50 godina
8.1. V primeru pravilne uporabe družba z omejeno odgovornostjo proizvajalca strešnih ploščic Terrán zagotavlja dimenzijsko natančnost, odpornost proti zmrzovanju in vodotesnost betonskih izdelkov.
8.2. Terrán Kft ima garancijo, ki jo ureja civilni zakonik za izdelke, ki jih proizvaja ali distribuira. Zaradi sprememb uporabljenih materialov, procesov, ki se odvijajo med utrjevanjem betona, in različnih vplivov na okolje in vremenske vplive lahko na površini betonske ploščice nastanejo barvne razlike.
Začasno površinsko cvetenje apnenca in druga barvna odstopanja se ne štejejo za pomanjkljivosti v kakovosti, zato jih garancija ne krije.
8.3. Poleg garancije glede na točko 8.2. za obdobje 50 let od datuma nakupa zagotavlja vodotesnost, odpornost proti zmrzovanju in dimenzijsko natančnost strešnikov, ki jih je izdelal in jih prvič vgradil na mesto dobave.
8.4. Garancija ne zajema razbarvanja, pojave mahu, plastičnih in kovinskih dodatkov ali okvar ali poškodb, ki jih povzroči elementarna poškodba. Poškodbe zaradi vgradnje neoriginalnih dodatkov Terrán ali zaradi napak v konstrukciji, snežnega tlaka ali drugih mehanskih obremenitev ne veljajo za garancijsko napako. Naše podjetje kot proizvajalec izdelkov ni odgovorno za zamenjavo vgrajenega izdelka z neodkrito napako in za povračilo s tem povezanih dodatnih stroškov (npr. demontaža in namestitev).
8.5. Proizvajalec se v skladu z garancijo zavezuje predvsem popraviti pokvarjen izdelek – če ga ni mogoče nadomestiti – v tem primeru stroške popravila ter stroške nadomestnega izdelka in dostave na gradbišče krije proizvajalec. Garancija proizvajalca ne pokriva obveznosti povračila pogodbenih honorarjev in drugih dodatnih stroškov, ki bi nastali v zvezi z zamenjavo.
8.6. Pogoj upravičenosti do garancije je gradnja v skladu z določbami priročnika za uporabo Terrán, ki velja v času gradnje, usklajenost s strokovnimi smernicami in standardi (splošni pogoj). Za hojo po strehi je treba zagotoviti primerno platformo, lestve itd. Garancija ne krijeta poškodb zaradi zloma zaradi bremenitve strehe brez naprave za razdelitev tovora. Strešnike je treba rezati tako, da nastali prah ne onesnaži drugih ploščic. Proizvajalec ne odgovarja za nastalo škodo.
8.7. Upravljanje garancijskih pravic se izda ob nakupu – posamezniku, podjetju itd. ob predaji računa, dobavnice in garancijskega lista, ki ga je izdal proizvajalec. Distributer je dolžan obvestiti kupca o načinu, kako zahtevati garancijsko uveljavljanje. Garancijsko pismo proizvajalec izda distributer, po tem ko je kupec od proizvajalca prejeto kopijo računa se pošlje proizvajalcu po pošti ali v elektronski obliki (7607 Pécs, Pf .: 7, , faks: 06-69 / 569-951) v največ šestih mesecih od datuma nakupa. Proizvajalec kupcu vrne izpolnjeno garancijsko pismo po pošti ali v elektronski obliki.
Če je kupec vložil zahtevek za garancijsko pismo več kot šest mesecev od datuma nakupa, boste izgubili pravico do uveljavljanja garancije.
8.8. Kupčev garancijski zahtevek mora biti pisno sporočen našemu podjetju kot Proizvajalcu, čemur mora biti vedno priložena izjava o nakupu, posamezniku, podjetju itd. račun, izdan v njegovem imenu, dobavnica, ki potrjuje dostavo do kraja, ki jo je kupec določil ob naročilu, in garancijsko pismo ali njegovo kopijo. Če računa in garancijskega pisma ni, dokler ga ne priloži, naše podjetje ni dolžno upoštevati obvestila.
8.9. Proizvajalec jamči za hidroizolacijo, odpornost proti zmrzovanju in dimenzijsko natančnost ploščic, ki jih je izdelal in jih prvič postavil na naslov za dostavo, vendar najmanj 50 let od datuma nakupa, pod pogojem, da je kupec kupil zahtevano in dostavo na naslovu za dostavo, vključno s popolno namestitvijo sistemskih dodatkov, je izvedel specialist za strešne kritine Terrán, ki ga priporočajo na proizvajalčevem spletnem mestu v skladu s Priročnikom o uporabi, strokovnimi smernicami in standardi.
8:10 Proizvajalec se v okviru dosmrtne garancije zavezuje predvsem popraviti pokvarjen izdelek – če to ni možno mogoče nadomestiti – v tem primeru stroške popravila ter stroške nadomestnega izdelka in dostave na gradbišče krije proizvajalec. Garancija proizvajalca ne pokriva stroškov dela, nastalih v zvezi z zamenjavo
in obveznost povrnitve drugih pomožnih stroškov.
8.11. V primeru zahtevka za dosmrtno garancijo mora prosilec izpolnjevati člen 8.7 in 8.8 Splošnih pogojev poslovanja in poleg mora priložiti izjavo strokovnjaka za strešne kritine Terrán, ki izvaja gradnjo, da streha izpolnjuje dodatne pogoje življenjske garancije.

9. Prepozno izvajanje, zamuda distributerja
9.1. Če proizvajalec na načrtovani dan za dobave iz kakršnega koli razloga ne izpolni obveznosti dobave, je upravičen do dostave brez neugodnih pravnih posledic v 15 dneh od dneva izteka roka dobave.
9.2. Če proizvajalec zaradi stalne okvare, trajnega pomanjkanja proizvodnih materialov, prometnih ovir ali drugih neizogibnih razlogov še vedno ne more opraviti izvedbe v dodatnih 15 dneh, lahko odstopi od pogodbe in hkrati distributerju povrne že plačano kupnino.
9.3. V primeru odstopa od tega proizvajalec ne plačuje obresti ali kakršnih koli nadomestil, razen povračila kupnine, niti distributerju niti kupcem, ki se odpovejo zahtevku v zvezi s tem s pošiljanjem naročila.
9.4. Že naročene in že dostavljene izdelke – če je bila naročena napačna količina – proizvajalec ne sprejema nazaj, vsoto teh je distributer dolžan plačati do datuma, navedenega na računu.
9.5. Zamenjava izdelka je mogoča le, če so bili izdelki v prvotnem naročilu neprimerno dostavljeni zaradi napake proizvajalca.
9.6. Če dobava naročila, ki jo odda distributer, ne uspe, ker distributer ali njegov kupec / upravičenec naročenega blaga ne prejme v 6 mesecih od datuma oddaje naročila, proizvajalec naročilo izbriše iz svojega registra.
9.7. Če se zgodi primer opisan v točki 9.6, in je plačano predplačilo za naročilo distributerja ima proizvajalec pravico, da partnerju zaračuna pristojbino za shranjevanje v višini 1.000 HUF / palet / dan + DDV na dan, ki zapade na datum zapadlosti računa. Če izračunano
pristojbina za skladiščenje doseže znesek že plačanega predplačila, Proizvajalec je upravičen do preklica naročila in prodaje izdelek komu drugemu.

10. Pojmi
10.1 Naše podjetje ali proizvajalec: Podjetje z omejeno odgovornostjo proizvajalca strešnih kritin Terrán – Terrán Tetőcserép Gyártó Korlátolt Felelősségű Társaság (sedež: 7754 Bóly, Tompa M. u.10., matična številka podjetja: Cg.02-09-064553)
10.2. Okvirna pogodba o distribuciji: pogodba z distributerjem, ki lahko vključuje odstopanja od teh Splošnih pogojev o poslovanju.
10.3. Kupec: posameznik, pravna oseba ali nekorporativni poslovni subjekt ali drug neodvisni subjekt, ki izdelek kupi od distributerja, ki je končni uporabnik naših izdelkov in prejemnika.
10.4. Distributer: trgovski partnerji našega podjetja, ki kupujejo in trgujejo z izdelki naše družbe.
10.5. Splošna logistična pristojbina: vključuje stroške zbiranja in razvrščanja blaga po danem naročilu (pobiranje), pristojbine za pakiranje, pristojbino za odlaganje palet in druge dodatne stroške, ki so potrebni za varen in nepoškodovan prevoz.
10.6. Terrán Specialist za strehe: Terrán Kft je izvajalec, ki je naveden na spletnem mestu www.terranstreha.si in izpolnjuje pogoje, ki jih predpisuje Terrán Kft.

11. Razne določbe
11.1 Naše podjetje kot proizvajalec betonskih strešnikov in dodatkov Terrán si pridržuje pravico do tehničnih sprememb izdelkov in izključujemo kakršne koli zahtevke za škodo ali odškodnino zaradi morebitnih sprememb.
11.2. Distributer s pošiljanjem naročila našemu podjetju pred oddajo naročila potrdi, da je prebral te splošne pogoje in priznava, da določbe teh splošnih pogojev urejajo pogodbena razmerja z našim podjetjem, če ni drugače določeno v ločeni pogodbi z distributerjem.
11.3. Lastništvo izdelkov našega podjetja pripada našemu podjetju do sprejete nakupne cene.
11.4. Distributer s pošiljanjem naročila izrecno pooblasti proizvajalca, da če v primeru zamude plačila za izdelke, po opravljenem opominu za plačilo, distributer ne opravi plačilo za naročene izdelke, ima proizvajalec pravico do dostave izdelkov, na svoj sedež. Distributer/ kupec s pošiljanjem naročila izrecno pooblasti Proizvajalca, da vstopi v prostore, lastnine distributerja / kupca, proda in dostavi svoje izdelke za vrnitev svojih izdelkov brez ločenega dovoljenja in soglasja distributerja / kupca. Distributer je dolžan kupcu pisno izjaviti, da če prodajalec ne plača cene izdelkov s strani našega podjetja, kupec pooblasti naše podjetje, da kadarkoli dostavi naše neplačane izdelke z naslova za dostavo in na naslovu dostave svoje izdelke naložimo in od tam prevažamo.
11.5. Distributerjeva dolžnost je objaviti te splošne pogoje vsem posrednikom, prodajalcem in kupcem, distributer pa odgovarja za škodo, ki je posledica neupoštevanja le teh. V okviru tega je distributer dolžan opozoriti svoje pogodbene partnerje na zbiranje palet in postopek vračila pristojbine za polog za palete.
11.6. Vsa naročila in dobave so opravljene v skladu s pravili, določenimi v teh splošnih pogojih poslovanja, odstopanja od tega se lahko izvedejo le z medsebojnim pisnim dogovorom.
11.7. Terrán Kft. s tem obvesti distributerja / kupca, da se členi 8.7., 8.11. in 11.4. Splošnih pogojev poslovanja o pogodbenih pogojih, razlikuje od zakona in običajne prakse.
11.8. Terrán Kft. obvešča distributerja / kupca, da lahko proizvajalec prebere informacije o upravljanju podatkov za distributerje in kupce na spletnem mestu www.terranstreha.si. Distributer s tem, ko je naročilo poslal proizvajalcu, potrdi, da je kupec proizvajalcu posredoval potrebne osebne podatke kupca in možnost, da se na ustrezen način seznani s podatki o proizvajalčevem upravljanju podatkov, in te podatke hrani na način in v trajanju, ki je potrebno in izrecno soglaša s prenosom teh podatkov s strani kupca na proizvajalca.
11.9. Vprašanja, ki niso urejena s to pogodbo, urejajo pravila madžarskega prava, vključno s civilnim zakonikom.
11.10 Ti Splošni pogoji poslovanja veljajo od 1. aprila 2020 do preklica, hkrati pa se razveljavijo tudi splošni pogoji, ki veljajo od 1. marca 2018.
11.11 Besedilo veljavnih splošnih pogojev, je na voljo na spletni strani www.terranstreha.si.

Nalaganje v PDF obliki