Terrán Krovni crepovi menu

Izjava o lastnostih in CE oznaka

 

CPR: Evropska odredba o gradbenih proizvodih

 

Dne 01. 07. 2013 leta je začel veljati nov zakon na področju gradbenih izdelkov, oziroma Odredba (EU) Št. 305/2011 Evropskega parlamenta. Po tej odredbi » Izjava o lastnostih« (ang. »Declaration of performance«) zamenjuje dosedanjo »Izjavo o skladnosti« izdano na osnovi Zakona o gradbenih izdelkih in vsebuje razen izjave o lastnostih vsebuje in lastnosti izdelka. »CE označba (fr. »Communautes Europeennes) se nahaja na vsaki paleti z izdelki.

 

Kliknite na naslov Terran proizvoda za prevzemanje nove IZJAVE O LASTNOSTIH. (DoP):

 

DANUBIA

COPPO

RUNDO

ZENIT

SYNUS

 

List s tehničnimi podatki lahko ohranite na računalniku ali pa direktno natisnete.

„Izjava o skladnost“ Je pomemben dokument za strešnike kateri so narejeni do 1. julija 2013.

 

Vsem želimo uspešno delo!